SediuFirma.ro

romana engleza

Sediu social

Potrivit legii, documentele care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundaresunt:

Important:Extrasul de carte funciara si certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun in original, celelalte documente urmand a fi depuse in copie certificata de parte sau in copie legalizata.
In cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, se vor prezenta, dupa caz, si acordul coproprietarilor, acordul asociatiei de proprietari, acordul vecinilor direct afectati cu privire la schimbarea destinatiei de locuinta a spatiului respectiv, in original;

In situatia in care nu detineti in proprietate un imobil, nu reusiti sa obtineti acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor sau daca intampinati dificultati in gasirea unui spatiu pentru stabilirea sediului social al societatii pe care dumneavoastra o reprezentati.
In astfel de cazuri, echipa noastra vine in sprijinul dumneavoastra prin posibilitatea gazdurii sediului social al societatii dvs. pe o perioada de maxim 12 luni, in schimbul unui onorariu accesibil.

Putem sa va oferim si anumite servicii conexe alaturate gazduirii sediului social - care va pot ajuta sa va desfasurati activitatea.

Astfel aveti la dispozitie un BIROU VIRTUAL care contine:

De asemenea, veti putea utiliza numerele noastre de telefon si fax pentru primirea si transmiterea corespondentei catre clientii dvs.


Inregistrare Sediu Social

Potrivit Ordinului nr.221/2010 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), publicat in Monitorul Oficial nr.443/01.07.2010, societatile comerciale, la inmatriculare sau la schimbarea sediului social, au obligatia sa inregistreze documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Dosarul solicitarii, va cuprinde:
  1. cererea solicitantului;
  2. documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  3. actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  4. actul care atesta numirea reprezentantului legal alpersoanelor juridice, dupa caz;

Dosarul se va depune la organul fiscal competent (ANAF - in a carui raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social), direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.
Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si in copie
Daca cererea se va depune prin posta aceasta trebuie insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta, in copie legalizata.
Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotite de documentatia completa.
Important! Nu uitati sa cumparati timbru fiscal in cuantum de 4 lei.

Schimbare Sediu Social


Sediul social este un element de identificare a societatii; in functie de sediul social ales pentru societatea comerciala se vor stabili:

Potrivit legii, documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, sunt urmatoarele: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, extras de carte funciara, certificat de mostenitor, acordul asociatiei de proprietari si al veinilor direct afectati de activitatea desfasurata (sus, jos, stanga, dreapta - daca este cazul) sau alte acte care atesta dreptul de folosinta.

Schimbarea sediului social in alt judet impune inregistrarea persoanei juridice in Registrul Comertului de la noul sediu si radierea inmatricularii acesteia din Registrul Comertului de la vechiul sediu social.

Dosarul pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii privind schimbarea sediului societatii comerciale cu raspundere limitata va contine urmatoarele documente:

  1. Cerere de inregistrare (descara cerere);
  2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic - original + 1 copie;
  3. Dovezile privind noul sediu social ( certificat si adeverinta privind inregistrarea sediului social la ANAF din sectorul in a carui raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social;
  4. Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original);
  5. Imputernicire avocatiala;
  6. dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Serviciile noastre de gazduire permit stabilirea/schimbare sediilor sociale in Bucuresti si in Judetul Ilfov :

Putem de asemenea sa va oferim si anumite servicii conexe alaturate gazduirii sediului social - care va pot ajuta sa va desfasurati activitatea.
Astfel aveti la dispozitie un BIROU VIRTUAL care contine:

De asemenea, veti putea utiliza numerele noastre de telefon si fax pentru primirea si transmiterea corespondentei catre clientii dvs.


Stabilire Sediu Social

Daca pana la intrarea in vigoare a OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, exista posibilitatea ca la acelasi sediu sa poata functiona mai multe societati, indiferent de dimensiunile spatiului respectiv, in cazul in care cel putin o persoana era asociata in fiecare dintre societati sau in cazul in care cel putin unul dintre asociati era proprietar, incepand cu luna iunie a anului 2010, la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea acestora in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.


La inmatricularea societatii sau schimbarea sediului social la Registrul Comertului sunt necesare: Daca din certificat rezulta ca sunt deja inregistrate alte documente de spatiu, se da o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social.

La acelasi sediu pot functiona mai multe firme doar daca imobilul, prin structura si suprafata utila, permite functionarea lor in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.

Solutia pentru un investitor care ar dori infiintarea unei firme in cel mai scurt timp posibil, si fara prea mari cheltuieli/investitii inainte de inceperea efectiva a activitatii este prevazuta in art. 3 alin 1.lit h din legea 51/1995 Legea pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat care prevede faptul ca:
,, (1) Activitatea avocatului se realizeaza prin:

h) stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si inregistrarea acestora, in numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate;”

Serviciile noastre de gazduire permit stabilirea sediilor sociale in Bucuresti si in Judetul Ilfov :

Putem de asemenea sa va oferim si anumite servicii conexe alaturate gazduirii sediului social - care va pot ajuta sa va desfasurati activitatea.
Astfel aveti la dispozitie un BIROU VIRTUAL care contine:

De asemenea, veti putea utiliza numerele noastre de telefon si fax pentru primirea si transmiterea corespondentei catre clientii dvs.